Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia
Piątek,     09 / 03 / 2018

Komórka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, adres: al. Henryka Sienkiewicza 1, 88-100 Inowrocław, Referat Środowiska i Rolnictwa – I piętro pokój nr 20 i 21, telefon kontaktowy: 52 35 55 306 lub 52 35 55 256.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest:

1) trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym znajdujących się w nieruchomości (części nieruchomości, lokalu);

2) nieotrzymanie wcześniej dotacji z budżetu Miasta Inowrocławia na inwestycję polegającą na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji poprzez działania mające na celu zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne wykonaną w tej samej nieruchomości (części nieruchomości, lokalu).

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Dotacja udzielana jest w następujących przypadkach i w wysokości:

1. Zastosowania do celów grzewczych nośników energii jak: gaz, olej opałowy, energia elektryczna połączone z trwałą likwidacją wszystkich kotłowni węglowych i koksowych lub wszystkich pieców opalanych tymi paliwami stałymi - dotacja wynosi 50 % poniesionych łącznych kosztów demontażu źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym oraz zakupu i montażu:

a) w przypadku ogrzewania gazowego – kotła(ów) gazowego(wych), zbiornika gazowego, grzejników, wkładu kominowego oraz kosztów odbioru instalacji przez uprawnioną osobę udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

b) w przypadku ogrzewania olejowego – pieca(ów) olejowego(wych), zbiornika olejowego, grzejników oraz kosztów odbioru instalacji przez uprawnioną osobę udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

c) w przypadku ogrzewania elektrycznego – przyłącza energetycznego, urządzenia(ń) grzewczego(ych) oraz kosztów odbioru instalacji przez uprawnioną osobę udokumentowanych fakturami lub rachunkami

– nie więcej jednak niż 7 000 zł w budynku jednorodzinnym lub lokalu i nie więcej niż 20 000 zł w budynku wielorodzinnym.

2. Podłączenia budynku jednorodzinnego lub lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej połączonego z trwałą likwidacją wszystkich kotłowni węglowych i koksowych lub wszystkich pieców domowych opalanych tymi paliwami stałymi, znajdujących się w budynku jednorodzinnym lub lokalu - dotacja wynosi 50 % poniesionych łącznych kosztów demontażu źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, zakupu i montażu węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, w tym grzejników, naczynia wyrównawczego oraz odbioru instalacji przez uprawnioną osobę, udokumentowanych fakturami lub rachunkami - nie więcej jednak niż 7 000 zł.

3. Podłączenia budynku wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej połączonego z trwałą likwidacją wszystkich kotłowni węglowych i koksowych lub wszystkich pieców domowych opalanych tymi paliwami stałymi, znajdujących się w budynku - dotacja wynosi 50 % poniesionych łącznych kosztów demontażu źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, zakupu i montażu węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, w tym grzejników, naczynia wyrównawczego oraz odbioru instalacji przez uprawnioną osobę, udokumentowanych fakturami lub rachunkami - nie więcej jednak niż 20 000 zł.

Wnioski należy składać po zrealizowaniu ww. inwestycji.

Termin załatwienia sprawy: ok. 2 – 3 miesięcy

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Inowrocławia Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Niedziela, 16-12-2018
Dziś imieniny
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: